Tradične prvou previerkou našej konkurencieschopnosti sa stal Paríž, ako začiatok vinárskej šnúry po svetových výstavách. Opäť sme raz dosiahli vysokú efektivitu úspešnosti, keďže zo šiestich prihlásených vín sme získali päť medailí. Zlato za slamové Chardonnay 41 r. 2011 a striebro za suchý Devín 2012, suchý Dunaj 2011, sladký Irsai Oliver 29 r. 2011 a suchý Pinot Gris 2012. Všetky ocenenia nám urobili veľkú radosť, o to viac, že hlavne biele suché vína sme vyrobili spôsobom, ktorý dáva ich zreniu veľký potenciál a teda vína sú ešte len na začiatku ich cesty k dokonalosti.